چهارشنبه, 01 اسفند 1397 19:50

اعتراض و حتی نافرمانی مدنی، حقی دینی برای مردم در برابر حکومت

برخی بر این عقیده هستند که اشکال و نقد به حکومت دینی، به منزله نقد دین و مقابله با آن است و لذا هر نوع اعتراضی به حکومت را مساوی با خروج از دین، تلقی می‌کنند.

ناهنجاری اخلاقی در کلیسا

کودک‌آزاری در کلیسای کاتولیک، در رسانه‌های جهان بازتاب فوق‌العاده گسترده‌ای یافته است.

شادی و درد

در گفت‌وگو با تامس هورکا

وضعیت شیعیان در امریکا

در گفتگو با عمار نخجوانی

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved