چهارشنبه, 29 اسفند 1397 09:36

چرا انسان به خداوند ایمان دارد؟

پاسخ سریع و آسان به این سؤال که چرا انسان‌ها به دین گرایش پیدا می‌کنند آن است که خداوند واقعیت دارد و دلیل اعتقاد انسان‌ها به او آن است که آنها با خداوند ارتباط برقرار می‌سازند و شاهد مداخلۀ او در جهان هستند. 

دین‌داری؛ دانشِ دین، دانشِ تبلیغ

همه دین‌داران به‌ویژه عالمانِ دین مشتاق حضور هرچه بیشتر آموزه‌های دین در رفتار و باورِ آحاد جامعه هستند.

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved