دوشنبه, 02 بهمن 1396 03:49

اقدامی مبارک پس از ۸۰ سال

ترميم درون ضريح مطهر امير المومنين( ع) در نجف اشرف

 دکتر هادی انصاری،- گزارشى از نخستین ترمیم پس از هشتاد سال

از سال ١٣٦١ هجرى ، آن هنگامى كه ضريح كنونى امير المومنين ع ازسوى بهره هاى داوودى هند كه به دستور طاهر سيف الدين امام بهره هاى آن دوران ساخته شده ودر اين مكان مقدس نصب گرديد ، تغييرى در درون ضريح وكف پيرامون صندوق خاتمى كه بر روى قبر مطهر حضرت قرار گرفته است ، صورت نگرفته بود.

در اقدامى كه در اين راستا توليت آستانه علوى در نجف اشرف صورت داد ، عمليات تعويض سنگفرش پيرامون صندوق مطهر ونيز صندوق شيشه اى كه براى محافظت از صندوق خاتم روى مزار مبارك كه تاريخ ساخت آن به سال ١١٩٨ هجرى ودوران زنديان باز مى گردد، را آغاز نمود. در ابتداى اين عمليات ، سنگهاى كف درونى ضريح مطهر كه چندين دهه از آن سپرى شده وشكستگى وترك وجز اينها در آن بوجود آمده بود ، برداشته شده وبا سنگهاى مرمر سفيد زيبايي  كه در حاشيه دوسوى آنها با سنگهاى عقيق سبز وقرمز در درون مرمر نحت شده وباصطلاح جاگذارى شده است ،جايگزين گرديد.

درون ضريح مطهر پس از برداشته شدن صندوق شيشه اى قبلى وپوشانيدن صندوق خاتم ومحافظت از آن

سپس محافظ ويا صندوق شيشه اى كه بر روى صندوق خاتم قرار داشت از آنجا كه در چندين مكان اين صندوق ، شيشه ترك برداشته وسه بخش از روى آن در بالاى صندوق شكسته شده بود كه تاريخ آن نيز به دوران توليت سيد عباس كليداربه سال ١٣٦١ هجرى باز مى گرديد و از سويي فرسودگى چهارچوب آن كه اثرى هنرى نيز نداشت ، با صندوق شيشه اى منحصر بفردى تغيير يافت.

شيشه جايگزين شده كه در مجموع از چهارده قطعه ( شش قطعه در بالاسر وپايين پا وهشت قطعه در دوسوى ديگر) از ضخامت ٣٧ ميليمتر برخوردار بوده كه ويژگى آن نخست مقاومت در برابر حريق تا چهارصد درجه به مدت يك ساعت را داشته واز سوى ديگر غير قابل شكستن مى باشد.

وزن اين صندوق شيشه اى در حدود هفت تن بوده كه به وسيله چهارده پايه زمينى در پيرامون خود ودر زير مرمر هاى ياد شده ، نصب گرديده است. فاصله بسيار اندك ميان بخش هاى چهارده گانه شيشه ها را با نوارى همچون طناب در هم پيچيده شده كه هر نوار خود از پنج طناب نازك به هم بافته شده، كه نمودى از ( حبل الله المتين ) وپنج تن آل عبا مى باشد ، به رنگ طلايي آذين گرديده ، پوشانيده شده است.

در بخش فوقانى پيرامون اين صندوق شيشه اى گرانسنگ ، چراغهاى ويژه اى به رنگ سبز وقرمز وآفتابى قرار داده شده است كه در مراسم گوناگون اعياد ويا شهادت ها ، مى توان با كنترل از راه دور ، از اين چراغها بصورت تك رنگ ويا آميخته باهم استفاده نمود. گفتنى است كه صندوق خاتم موجود بر روى قبر مطهر حضرت ، كه به بيش از دو قرن ونيم پيش باز مى گردد ، از تحفه هاى خاتم كارى شده زمان بشمار آمده وهر بخش از آن ، آيتى از جمال وزيبايي بشمار مى رود.

عمليات ترميمى ياد شده ،هفده روز بطول انجاميد ودوشنبه شب بيست وسوم مرداد سال ١٣٩٦ مطابق با بيست ويكم ذى القعده سال ١٤٣٨ هجرى به پايان رسيد.

لازم به ياد آورى است كه در اين مدت ياد شده ، تنها حدود هفتاد سانتيمتر از پيرامون خارجى ضريح بوسيله صفحه هاى اكريلى كه عكس ونور طبيعى ضريح مطهر بر آنها به چاب رسيده بود تا آنجا كه افراد از دور نمى توانستند اين تغيير را متوجه شده وخودرا پيرامون ضريح اصلى با شكل ورنگ خود نظاره گر بودند ، قرار داده شده بود.

پايان عمليات ترميم وقرار داده شدن زنجير نادرى در مكان خود در درون ضريح

سپس در دوشنبه شب ياد شده در مراسمى بسيار ساده ، ضريح مطهر به روى عاشقان باز گشايي گرديد. اين بازسازى وترميم درونى ضريح مطهر امير المومنين ع را به همه ولائيان آن حضرت ودودمان پاكش ، تبريك عرض مى كنيم. اللهم وفقنا لخدمة امير المومنين واولاده المعصومين عليهم السلام. آمين.

 

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved