پنج شنبه, 14 فروردين 1399 17:06

ابن طلحه شافعى

ابن طلحه شافعى که بود؟

پاسخ : شیخ کمال الدین، ابوسالم، محمّد بن طلحة بن محمّد بن حسن طوسى قرشى عدوى نصیبى، نویسنده «العقد الفرید» از بزرگان اهل سنت بشمار مى رود. وى در سال 582 متولّد شد. او فقیه و سرآمد علماى عصر خود و به اصول مذهب و مسائل مورد اختلاف، آشنابود.
ابن طلحه به فراگیرى احادیث فراوانى پرداخت و در سال 648 در شهرهاى بسیارى، حدیث نقل کرد. حاکم وقت وزارت را به او پیشنهاد کرد; لیکن وى بیش از دو روز، در این منصب نماند و سپس پنهانى، گریخت و اموال و دارایى اش را رها کرد و به جایى نامعلوم رفت.
گفته اند که ابن طلحه مدّتى به دانش «حروف و اوفاق» اشتغال داشته و بدین وسیله، به برخى از امور غیبى دست یافت. سیّد عزّالدین درباره اش مى نویسد: وى نویسنده و صاحب فتوا و در شمار دانشمندان نامى و پیشوایان مشهور است. او نزد پادشاهان جایگاه ویژه اى داشت و از جانب ایشان، نامه مى نوشت; لیکن در پایان عمر، به زهد روى آورد و دنیا را رها کرد و بدانچه برایش سودمند بود، پرداخت و روزگارش را به راستى و نیکویى، سپرى کرد و سرانجام در ماه رجب سال 652 در شهر حلب، در گذشت و در مقام، به خاک سپرده شد(1).(2)

1. طبقات الشافعیّه 2 / 153.
2 ـ سید على میلانى، خلاصه عبقات الانوار (حدیث تشبیه)، ص 208.

سایت آیت الله مکارم شیرازی

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved