چهارشنبه, 29 اسفند 1397 09:35

رویکرد غیرمنتظره و مهم کلیسای انگلستان به سیاست

نامه کلیسای انگلستان به مناسبت انتخابات سراسری 2015 بریتانیا

کلیسای انگلستان مردم و اهالی کلیسا را به مشارکت برای دستیابی به چشم اندازی جدید در انتخابات سراسری 2015 فراخواند   «ممکن نیست راهی را که یک شخص جایگاه خود را در نظم خلقت درک می کند از باورها و مذهب وی، یا به عبارت دیگر از اینکه چگونه امور جهان می بایست تنظیم شود، جدا کرد. این ادعا که زندگی دینی و سیاسی می بایست از یکدیگر جدا نگاهداشته شوند، در هر مورد، همواره ادعایی ریاکارانه بوده است چرا که اکثریت سیاستمداران و اهل فن زمانی که کلیساها درباره مسائل سیاسی صحبت کنند به اندازه کافی خشنود می شوند البته تا زمانیکه کلیسا موافق با خط  سیاسی خاص آنها باشد».

........

 کلیسای کانتربری انگلستان با انتشار نامه ای در آستانه انتخابات سراسری این کشور در ماه می، برای احزاب سیاسی انگلیس ابراز امیدواری کرد که بتوانند «رویکرد اخلاقی جسورانه و تازه ای را به کار گیرند تا این کشور بتواند به کشوری که همه آرزوی آن را دارند، تبدیل شود.»   به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، انجمن کشیشان کلیسای کانتربری در نامه ای خطاب به مردم و اهالی کلیسای انگلستان، از مسیحیان خواسته است در انتخابات سراسری پیش رو این پرسش را مدنظر قرار دهند که «چگونه می توانیم نوعی از جامعه ای را بسازیم که اکثر مردم خواستار آن هستند اما هنوز در چشم انداز و نگرش هیچ یک از احزاب بیان نشده است؟»  

این نامه همچنین اعضای کلیسا را تشویق می کند که در عرصه سیاسی انتخابات سراسری پیش رو مشارکت کنند و با کنار گذاشتن «نفع شخصی» برای «صلاح همگانی» رای دهد: «مزیت زندگی در یک نظام دموکراسی به این معنی است که ما باید متفکرانه، دین مدارانه و با درنظرگرفتن صلاح دیگران از حق رای خود استفاده کنیم و نه تنها بر اساس منافع شخصی خودمان».  

در این نامه همچنین آمده است: «در بریتانیا عملکرد  ما بر اساس این باور بوده است که منفعت شخصی بر تمامی تصمیم گیری ها اثر بگذارد و این باور موجب رواج این تصور و استدلال شده است که می بایست موسسات و نهادهای قوی تری برای آنچه با آن مخالف یا موافق هستیم وجود داشته باشند. بنابراین شکستن و آزاد شدن از منفعت شخصی و پذیرش مخالفان همانند حامیان در یک جامعه شلوغ، پرسروصدا، با این وجود غنی و خلاق که از جوامع متعدد شکل گرفته، شاید تنها راهی است که می تواند فرهنگ سیاسی تقریبا رو به مرگ ما را احیا و تقویت کند».

  این نامه از حق کلیسا برای ورود به صحنه سیاسی حمایت می کند: «ممکن نیست راهی را که یک شخص جایگاه خود را در نظم خلقت درک می کند از باورها و مذهب وی، یا به عبارت دیگر از اینکه چگونه امور جهان می بایست تنظیم شود، جدا کرد. این ادعا که زندگی دینی و سیاسی می بایست از یکدیگر جدا نگاهداشته شوند، در هر مورد، همواره ادعایی ریاکارانه بوده است چرا که اکثریت سیاستمداران و اهل فن زمانی که کلیساها درباره مسائل سیاسی صحبت کنند به اندازه کافی خشنود می شوند البته تا زمانیکه کلیسا موافق با خط  سیاسی خاص آنها باشد».  

این نامه از تجربه کلیسای انگلستان به عنوان یک نمونه از حضور مسیحیت در جامعه سخن به میان می آورد که درباره  قطع رابطه مابین سیاستمداران و مردم هشدار می دهد. در این نامه نوشته شده است: «با وجود استثناهای اندک، سیاستمداران صرفا بر اساس فلسفه مکتب کلبیون یا منفعت شخصی عمل نمی کنند» اما با این وجود، «احزاب مختلف در ارائه منظرهای جذاب برای رسیدن به نوعی از جامعه و فرهنگ که می خواهند به آن دست یابند، شکست خورده اند ... در این اطلاعیه هیچ ایده آل گرایی وجود ندارد».  

این نامه احزاب سیاسی را در همه طیف ها تشویق می کند که به جای «بحث های بی حاصل درباره اینکه چه کسی بهتر می تواند سیستم موجود را مدیریت کند»، چشم اندازهای جدید و برجسته ای از امید و ایده آل گرایی بیابند.   خانه ی اسقف های کانتربری همچنین استدلال می کند که بریتانیا نیازمند یک سیاست جامعه قوی تری است تا همبستگی بین مردم را بالاببرد و مسیر توده ای را که به سوی انزوای اجتماعی پیش می رود، معکوس گرداند: «میزان تنهایی در جامعه امروز، به همراه مشکلات روحی و سلامت بدنی، یک نشانه این مهم است که تا چه اندازه به جامعه ای از غریبه ها تبدیل شده ایم. اما این اتفاق هنوز کاملا به وقوع نپیوسته است چرا که اگر مردم مورد پرسش قرار گیرند، افراد کمی خواهند گفت رسیدن به جامعه ای از غریبه ها، تصویری از جامعه ی مطلوب در نظر آنهاست».

  این نامه از دفاع از هر جناح سیاسی مشخصا اجتناب می کند اما کسانی را که در کلیسا به دنبال کاندیداهای سیاسی هستند که خود را متعهد به ساختن جامعه ای دارای قیود مشترک به جای مصرف گرایی شخصی کنند، تشویق می کند. کانتربری گفته است بریتانیا تشنه رویکردی جدید به زندگی سیاسی است که روابط ما را در سطح ملی، منطقه ای، اجتماعی و محلی بازتحکیم کند. نیاز به یک اصلاحات قوی احساس می شود تا از طریق تقویت این ایده که بریتانیا هنوز «جامعه ای از جوامع» است، حرکت به سوی افزایش انزوای اجتماعی متوقف گردد. این مساله موضوعی است که ریشه در سنت های تاریخی احزاب مختلف دارد: «ما به دنبال یک سلسله پیشنهادات سیاسی نیستیم، بلکه در پی راهی برای انجام و تنظیم زندگی سیاسی و اقتصادی خود هستیم که می تواند در یک اصطلاح محافظه کارانه، یک اصطلاح جامعه گرا، یک اصطلاح لیبرال – و دیگر عباراتی که با حزب همتراز نیستند، پیگیری شود.  

این نامه بیان می کند که کلیسای انگلستان راه خود را از طریق حضور در هر جامعه با کلیساهایی که به عنوان یکی از عوامل اولیه فعالیت اجتماعی و حمایت اجتماعی در محلات سراسر کشور هستند، می یابد. این نامه استدلال می کند که نهادهای میانی همچون انجمن های مسکن، اتحادیه های اعتباری و کلیساها بخاطر نقشی که در ساخت جوامع قوی تر بازی می کنند، مورد نیازند. چرا که یک جامعه پررونق و کامیاب نیازمند موسسات میانی بسیاری است از جمله شامل آنهایی که با یکدیگر مخالفند.   این نامه همچنین بر خطر اصلی موقعیت کنونی که در آن مردم از سیاست سرباز می زنند، تاکید می کند، با این استدلال که زنده کردن دین هم در میان سیاستمداران و هم در پروسه های سیاسی نیازمند یک سیاست جدید است که برای هر دو در یک سطح محلی تر عمیق تر با دیدی عریض تر و وسیع تر برای کشور به عنوان یک کل، به کار رود.  

در این نامه کانتربری در مورد یاس و ناامیدی هشدار می دهد و از مردم می خواهد در انتخابات سراسری پیش رو رای داده و مشارکت کنند: «هرچند ما حقوق دموکراسی را تجربه می کنیم که نیاکان ما برای آن مبارزه کرده اند، اما مسوولیت خود را برای شکست های دسته های سیاسی به اشتراک می گذاریم. این وظیفه هر مسیحی بزرگسال است که رای دهد؛ حتی اگر این رای ممکن است به چیزی کمتر از دیدگاهی باشد که برای ما امیدبخش و الهام آفرین است».  

-----------

منبع: سایت کلیسای کانتربری انگلستان  

ترجمه: شفقنا

shafaqna.com/persian/

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved