یکشنبه, 28 مرداد 1397 19:59

ظهور دین یهود


نویسنده: ویلیام هاردی مک نیل. مترجم: مسعود رجب نیا

وحی از دیدگاه مسیحیت

 

در مسیحیت درباره تعریف وحی دو نظر کاملا متفاوت وجود دارد

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved