سه شنبه, 06 اسفند 1398 07:20

نقش یهودیان اسپانیا در شكست و پیروزی مسلمانان در اندلس

محمد حقانی فضل / کارشناس ارشد ادیان ابراهیمی

وحی از دیدگاه مسیحیت

 

در مسیحیت درباره تعریف وحی دو نظر کاملا متفاوت وجود دارد

ظهور دین یهود


نویسنده: ویلیام هاردی مک نیل. مترجم: مسعود رجب نیا

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved