سه شنبه, 03 بهمن 1396 23:01

معماری مسجد جامع کبیر قزوین

مسجد جامع کبیر از مهم ترین مساجد قزوین است

مجموعه تاریخی مسجد ساروتقی و مدرسه ثقة ‏الاسلام

معرفی مجموعه تاریخی مسجد ساروتقی و مدرسه ثقة ‏الاسلام و رقبات آن

نگاهی به معماری مسجد جامع یزد

 

شاهکار معماری اسلامی ایوان رفیع

 

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved