چهارشنبه, 01 اسفند 1397 19:35

یقین کنید خدایی که خلق هستی نمونه ای از قدرت اوست مردگان را زنده می کند

الله الذی رَفَع السماواتِ بغیرِ عَمَدٍ ترونَها ثُمَّ استوی علی العرش و سخَّر الشمسَ و القَمر کلٌ یجری لِاَجلٍ مسمّی یُدبِّر الامرَ یفَصّل الآیاتِ لعلّکم بلقاءِ ربّکم توقِنون

از این رو تنها آنان که به نشانه ها و آثار حق آگاهی دارند از او در خشیت اند

اَن الله انزل من السماءِ ماءً فاخرجنا بِه ثَمراتٍ مختلفاً اَلوانُها و مِن الجبالِ جَددٌ بیضٌ و حُمرٌ مختلفٌ الوانُها و غرایبُ سودٌ و مِن الناسِ و الدّوابِّ و الانعامِ مختلفٌ الوانه کذالکَ انما یخشَی اللهَ مِن عباده العلماءُ انّ الله عزیزٌ غفورٌ

نگاهی به 97 املا شیخ صدوق

کتاب شریف امالی شیخ بزرگوار صدوق‌(ره) از جمله کتبی است که حاوی روایات و مباحث شیوا و شیرین در عرصه‌های مختلف اخلاقی، نقل فضایل، تاریخی و... می‌باشد.

آیات الهی در دلهای عالمان تجلی می کند

بَل هو ءایاتٌ بیناتٌ فی صُدور الّذین اوتوا العلمَ و ما یجحَدُ بآیاتنا اِلّا الظالمونَ

عالَم همه آیات الهی است

انّ فی خلق السماوات و الارض و اختِلاف الیلِ و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناسَ و ما انزل الله مِن السماء مِن ماءٍ فاحیا به الارض َ بعد موتها و بثّ فیها من کل دابّه و تصریف الریاح و السحابِ المسخّر بین السماء و الارضِ لایاتٍ لِقومٍ یعقِلون

از این رو همه اجزای عالم سرگشته و تسبیح گوی اویند

تُسَبح له السماواتُ السبعُ و الارضُ و مَن فیهِنّ و ان مِن شیءٍ الّا یسبّح بحمده و لکن لاتفقهون تسبیحهم انّه کان حلیماً غفوراً

آیات الهی همه جایی است

سنریهِم آیاتِنا فی الآفاق و فی انفسهم حتّی یتبینَ لهم انهُ الحقُّ اوَلم یکفِ بربّک انّه علی کلِّ شیءٍ شهید    فصّلت: 53

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved