یکشنبه, 06 مهر 1399 12:31

برکات نیکی به پدر و مادر


* رضایت الهی
بر پایه روایتی، نخستین چیزی که خدا در لوح محفوظ نگاشته این است که خدایی جز من نیست و هر کس پدر و مادرش از او خشنود باشند من از او خشنود هستم. مستدرک‌الوسایل، ج15، ص176

آدابی که حاج مجتبی هنگام تحویل سال انجام می دادند

حجت‌الاسلام حسين تهرانی، ضمن اظهار اميدواری از تأسی اخلاقی جوانان در پيروی از فقيه و مرجع عالی‌قدر تقليد، به بيان سه عادت حسنه از وی پرداخت.

از این رو همه اجزای عالم سرگشته و تسبیح گوی اویند

تُسَبح له السماواتُ السبعُ و الارضُ و مَن فیهِنّ و ان مِن شیءٍ الّا یسبّح بحمده و لکن لاتفقهون تسبیحهم انّه کان حلیماً غفوراً

به هستی عالمانه بنگرید تا بصیرت و عبرت گیرید

اَ فَلم ینظروا الی السماءِ فوقَهم کیف بنیناها و زیّنّاها و ما لها مِن فّروجٍ و الارضَ مددناها و القینا فیها رواسیَ و انبتنا فیها مِن کلِّ زوجٍ بهیجٍ تبصرهً و ذکری لکلِّ عبدٍ منیبٍ

نگاهی به 97 املا شیخ صدوق

کتاب شریف امالی شیخ بزرگوار صدوق‌(ره) از جمله کتبی است که حاوی روایات و مباحث شیوا و شیرین در عرصه‌های مختلف اخلاقی، نقل فضایل، تاریخی و... می‌باشد.

انسان بزرگ ترین کتاب معرفت الله است

وَ لقد خَلَقنا الانسانَ مِن سُلالهٍ مِن طینٍ ثُمَّ خَلقنا النطفه عَلَقه فَخلقنا العلَقه مُضغهً فَخلقنا المضغهَ عظاماً فَکسونَا العظامَ لحماً ثمَّ انشأناهُ خلقاً ءاخرَ فتبارک الله احسنُ الخالقینَ

عالَم همه آیات الهی است

انّ فی خلق السماوات و الارض و اختِلاف الیلِ و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناسَ و ما انزل الله مِن السماء مِن ماءٍ فاحیا به الارض َ بعد موتها و بثّ فیها من کل دابّه و تصریف الریاح و السحابِ المسخّر بین السماء و الارضِ لایاتٍ لِقومٍ یعقِلون

یقین کنید خدایی که خلق هستی نمونه ای از قدرت اوست مردگان را زنده می کند

الله الذی رَفَع السماواتِ بغیرِ عَمَدٍ ترونَها ثُمَّ استوی علی العرش و سخَّر الشمسَ و القَمر کلٌ یجری لِاَجلٍ مسمّی یُدبِّر الامرَ یفَصّل الآیاتِ لعلّکم بلقاءِ ربّکم توقِنون

آیات الهی همه جایی است

سنریهِم آیاتِنا فی الآفاق و فی انفسهم حتّی یتبینَ لهم انهُ الحقُّ اوَلم یکفِ بربّک انّه علی کلِّ شیءٍ شهید    فصّلت: 53

از این رو تنها آنان که به نشانه ها و آثار حق آگاهی دارند از او در خشیت اند

اَن الله انزل من السماءِ ماءً فاخرجنا بِه ثَمراتٍ مختلفاً اَلوانُها و مِن الجبالِ جَددٌ بیضٌ و حُمرٌ مختلفٌ الوانُها و غرایبُ سودٌ و مِن الناسِ و الدّوابِّ و الانعامِ مختلفٌ الوانه کذالکَ انما یخشَی اللهَ مِن عباده العلماءُ انّ الله عزیزٌ غفورٌ

با نام او بخوان، با تعلیمش بدان، با آیاتش بفهم

اقرا باسم ربِّکَ الذی خلق  خلق الانسانَ مِن عَلَق  اقرَا و ربُک الاکرم  الذی علَّمَ بالقلم   علَّم الانسانَ ما لم یعلم

آیات الهی در دلهای عالمان تجلی می کند

بَل هو ءایاتٌ بیناتٌ فی صُدور الّذین اوتوا العلمَ و ما یجحَدُ بآیاتنا اِلّا الظالمونَ

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved