یکشنبه, 06 مهر 1399 14:03

وظیفه در عصر غیبت

وظیفه منتظران به خصوص جوانان در عصر غیبت چیست؟

وظیفه منتظر در عصر غیبت عمل به وظیفه است. مخصوصا جوانی که نوعا درون پاکی دارند از عمل به وظیفه نتیجه می گیرند. توصیه می‏کنم که جوانان در عصر غیبت از علمای ربانی فاصله نگیرند.

آیت الله فاطمی نیا

شفقنا

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved