پنج شنبه, 04 بهمن 1397 11:06

توصیۀ قرآن به اقامۀ نماز است نه قرائت نماز

هر جا سخن از نماز است سخن از اقامه است

 

قرآن به ما نفرمود: «اقرأ الصلاة» نماز بخوانيد، بلکه هر جا سخن از نماز است سخن از اقامه است فرمود:«أَقيمُوا الصَّلاةَ» یعنی این نماز که ستون دین است را بايد نگه بداريد. اين ستون که اقامه مي‌شود براي آ‌ن است که سقف خيمه را نگه بدارد ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهي‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ﴾ اگر نماز جلوي بدي را مي‌گيرد خب بدي هم مانع صلات است. اگر لذّتِ ترک لذّت بدانيد همين است.   شما جوانان تا مي‌توانيد با وضو باشيد و نمازتان را اول وقت بخوانيد، شما مي‌بينيد عالِم‌ترين، بزرگ‌ترين، شيواترين اديبان و شعراي ما آن اشکي که مي‌ريزند براي همان فراغ از نماز و محبوبشان است.   حدیث معروف پیامبر اسلام که «قرّة عيني في الصلاة»: اشکی که انسان در شادی ها از چشمش سرازیر می شود، اشک شوق است، این اشک خنک است و این خنکی را قارّ مي‌گويند در مقابل حارّ که به هوای گرم گفته می شود، قرّةالعين در اینجا به معناي نور چشم نيست، بلکه یعنی با ديدن او چشمم روشن مي‌شود و اشک سرد از چشم من سرازیر می شود.  

بر گرفته از درس اخلاق حضرت آیت الله جوادی آملی15.12.92

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved