پنج شنبه, 04 بهمن 1397 15:13

فقر در بین مسلمانان ننگ است

آیت الله حسین مظاهری در درس اخلاق 

اسلام توجه ویژه به کمک به دیگران تاکید دارد و آیه مساوات در همین راستا است.


وی افزود: فقر در بین مسلمانان ننگ است و باید نسبت به نیازهای همنوعان خود خود احساس مسئولیت کنیم و هر کس به هر اندازه ای که قادر است در رفع نیازهای دیگران بکوشد و گام بردارد.


رئیس حوزه علمیه اصفهان با تاکید بر اینکه دین اسلام دین آسان است، تصریح کرد: اگر صفات زشت را از خود دور کنیم سختی آسان می شود که اگر بخل و خودخواهی جای خود را به سخاوت بدهند آنگاه کمک دیگران و اسلام آسان می شود.


وی ادامه داد: با یک لطف و مهربانی به افراد نیازمند جامعه کمک کنیم که افراد اهل سیر سلوک یکی از کارهایشان کمک به دیگران است.


آیت الله مظاهری با تاکید بر کمک به افرادسالخورده، تصریح کرد: با پیرمرد و پیرزن ها همانند پدر و مادر خودمان با رفتار و اخلاق نیک برخورد کنیم و نباید این افراد جامعه با پرد و مادرمان تفاوت داشته باشند.


وی اظهار داشت: فقط نباید به فکر زن و بچه خودمان باشیم بلکه باید به فکر خویشان و همسایگان نیز باشیم و نسبت به نیازهای آن ها توجه کنیم.


مرجع تقلید عالم تشیع در بخشی از سخنان خود بر دفاع از مسلمانان تاکید و تصریح کرد: باید مسلمانان از آبرو، جان و مال مسلمانان دفاع کنند و مسلمانان در حد توانایی از مال، جان و آبروی مسلمانان دفاع کنیم و نگذاریم به مسلمانی توهین شود.


وی خاطرنشان کرد: نباید مال دیگران را بخوریم بلکه باید از اموال مسلمانان دفاع نیز داشته باشیم.


وی از وضعیت توهین آمیز بعضی رسانه ها و سایت ها انتقاد کرد و گفت: فضای بعضی از روزنامه ها و سایت های کشور، فضای توهین و شایعه است و این در شان نظام جمهوری اسلامی نیست.

شبستان

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved