چهارشنبه, 12 آذر 1399 18:36

حیات راشد

مروری بر زندگی علمی و سیاسی شیخ حسینعلی راشد

سید محمد سلطان الواعظین شیرازی‏

سید محمد سلطان الواعظین در سال 1314 ه . ق در تهران چشم به جهان گشود.

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved