سه شنبه, 27 آذر 1397 19:04

حجاب

آيا حجاب از ضروريات دين است؟ حكم كساني كه به آن بي اعتنايي مي كنند، چيست؟

چادر مشکی

عده اي همراه با تبليغات فرهنگي دشمن در روزنامه ها و سخنراني هايشان مي گويند چادر مشكي براي بانوان مكروه است و بايد پوشش جديد مانند مانتو و كت و دامن با رنگهاي متنوع جايگزين چادر مشكي شود؛ آيا چنين حرف و اقدامي صحيح است يا خير؟

علل عقب ماندگی کشورهای اسلامی

علل عقب ماندگى كشورهاى اسلامى و علل پیشرفت غرب در چیست؟
برای پاسخ به این سوال باید عوامل متعددی را در نظر گرفت و به آنها توجه نمود:

1- باید میان دو موضوع، تفكیك قائل شویم یكى دین اصیل و ناب و خالص كه از طرف خداوند به عنوان برنامه‏‌اى كامل براى زندگى بشر آمده است و دیگرى، عقایدى موهوم و خرافات كه ساخته دست بشر بوده و به عنوان دین معرفى گردیده است (همانند عقاید موهوم ارباب كلیسا درباره خداوند و تعالیم آنها دربارة علم و نحوه زندگى مردم اروپا در قرون وسطا) چون ما نیز معتقد نیستیم هر دینی حق است و سبب سعادت بشر می شود.

ازدواج با محارم

ازدواج با محارم از نظر بهداشتي و اخلاقي چه ضررهايي دارد؟ تأثيرات اين حدود و قوانين در سلامت فرد، خانواده و اجتماع چيست؟

همیشگی عذاب جهنم

آیا همیشگی بودن عذاب جهنم در مقابل چند ده سال گناه، غیر عادلانه نیست؟

زیر مجموعه ها

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved