سه شنبه, 27 آذر 1397 19:05

حکم جویدن آدامس

جويدن آدامس و مکيدن کندر براي روزه دار چه حکمي دارد؟

غرغره کردن روزه دار

حکم غرغره کردن براي روزه دار چيست؟

مسافرت استاد و دانشجو

اگر استاد يا دانشجو به طور اتفاقي

فراموش کردن روزه دار و تذکر دادن به او

اگر شخص روزه دار در اثر فراموشي چيزي بخورد

سفر در ماه رمضان

کسي که در ماه رمضان در سفر است، آيا مي تواند نذر کند روزه بگيرد؟

خون لثه

به جهت بيماري مربوط به لثه، در روز چندين بار از آن خون مي آيد

روزه قضاء در سفر

آيا گرفتن روزه هاي قضاء، در سفر صحيح است؟

مسافت شرعی

مقدار مسافت شرعي چند کيلومتر است؟

مسافرت و کفاره

کسي که در ماه رمضان مسافرت کرده، آيا علاوه بر قضا، بايد کفاره هم بدهد؟

زیر مجموعه ها

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved