چهارشنبه, 29 اسفند 1397 09:39

حکم نخ دندان برای روزه دار

حکم استفاده از نخ دندان که فلورايد و طعم نعنا دارد در حال روزه چيست؟

مسواک کردن با خمیر دندان

آيا مسواک کردن با خمير دندان، در حال روزه اشکال دارد؟

خون لثه

به جهت بيماري مربوط به لثه، در روز چندين بار از آن خون مي آيد

حکم جویدن آدامس

جويدن آدامس و مکيدن کندر براي روزه دار چه حکمي دارد؟

مسافت شرعی

مقدار مسافت شرعي چند کيلومتر است؟

غرغره کردن روزه دار

حکم غرغره کردن براي روزه دار چيست؟

مسافرت استاد و دانشجو

اگر استاد يا دانشجو به طور اتفاقي

فراموش کردن روزه دار و تذکر دادن به او

اگر شخص روزه دار در اثر فراموشي چيزي بخورد

سفر در ماه رمضان

کسي که در ماه رمضان در سفر است، آيا مي تواند نذر کند روزه بگيرد؟

زیر مجموعه ها

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved