چهارشنبه, 01 اسفند 1397 19:38

روزه قضاء در سفر

آيا گرفتن روزه هاي قضاء، در سفر صحيح است؟

مسافرت و کفاره

کسي که در ماه رمضان مسافرت کرده، آيا علاوه بر قضا، بايد کفاره هم بدهد؟

اشتباه خواندن قرآن

اگر کسي در ماه رمضان آيه قرآن يا حديث

اذان مغرب رادیو و افطار

آيا با شروع اذان مغرب راديو و تلويزيون، افطار روزه جايز است؟

استعمال عطر برای روزه دار

استعمال عطر براي روزه دار، در ماه رمضان چه حکمي دارد؟

قضای روزه

کسي که نمي داند روزه هايي که در ايام جواني خورده

مسواک کردن در حال روزه

آيا مسواک کردن با خمير دندان، در حال روزه اشکال دارد؟

روزه شخص بیمار

اگر بيمار با اعتقاد به اينکه روزه برايش ضرر دارد

پر کردن دندان در ماه رمضان

پر کردن دندان در ماه رمضان، چگونه است؟

زیر مجموعه ها

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved