یکشنبه, 27 آبان 1397 22:29

مسافرت قبل از ظهر

کسيکه پيش از ظهر تصميم به مسافرت دارد، تکليف روزه او چه مي شود؟

فرار از روزه با مسافرت

آيا مي شود در ماه رمضان، براي فرار از روزه مسافرت کرد؟

قرض با چهار درصد کارمزد

آیا گرفتن قرض با 4 درصد کارمزد، اشکالی دارد؟

افطار یا خواندن نماز مغرب

هنگام اذان مغرب، افطار کردن بهتر است، يا خواندن نماز مغرب و عشاء؟

بوییدن عطر در اعتکاف

بوییدن عطریات و ریاحین و ... برای معتکف چه حکمی دارد؟

خوردن سحری بعد از اذان

اگر شخص با اعتقاد به اينکه هنوز اذان صبح را نگفته اند

بلند کردن موی شارب

 اگر موی شارب بلند باشد (البته نه زیاد) و موقع آب خوردن و یا غذا خوردن وارد لیوان آب شده و یا آلوده به غذا شود چه حکمی دارد؟

نیت روزه

  آيا در ماه رمضان بايد براي هر روز نيت کرد، يا اينکه يک نيت در اول ماه کافي است؟

اعمال عید نوروز

 آیا اعمالی برای عيد نوروز وارد شده است؟

زیر مجموعه ها

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved