چهارشنبه, 29 اسفند 1397 09:37

بلند کردن موی شارب

 اگر موی شارب بلند باشد (البته نه زیاد) و موقع آب خوردن و یا غذا خوردن وارد لیوان آب شده و یا آلوده به غذا شود چه حکمی دارد؟

اعمال عید نوروز

 آیا اعمالی برای عيد نوروز وارد شده است؟

ضد ارزش های عید نوروز

اگر ممکن است به ضد ارزشهاى عيد نوروز اشاره کنید؟

آیا عید نوروز ریشه دینی دارد؟

آیا عید نوروز ریشه دینی دارد؟

ارزشهای خوب و پسندیده ایرانیان در نوروز

اگر ممکن است به ارزشهای خوب و پسندیده ایرانیان در نوروز اشاراتی بکنید؟

اهل سنت و نوروز

آیا اهل سنّت با نوروز مخالفندس یا خیر؟

عيد در فرهنگ اسلامى

عيد در فرهنگ اسلامى چگونه ترسیم شده است؟

از نظر اسلامی چه روزی عید است؟

اعیاد ما کدامند و از نظر اسلامی به چه روزی عید گویند؟

نوروز در ایران باستان

عید نوروز در ایران باستان به چه شکل بوده و به اجرا در می آمده است ؟

زیر مجموعه ها

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved