دوشنبه, 19 آذر 1397 04:17

واژه عيد در قرآن

واژه عيد در قرآن چند بار به کار رفته است؟

عید از منظر امام علی (ع)

عید از منظر امام علی (ع) چگونه ترسیم شده است؟

نماز استیجاری و عدم توانایی بر انجام آن

من در قبال مقداری پول نماز استیجاری از شخصی قبول کردم حالا توانایی خواندن نماز را ندارم 1. آیا جایز است که به شخص دیگری محول کنم؟ 2. در صورتی که بخواهم پول را به وارث میت بر گردانم،آیا وارث میت می تواند از من پول بیشتری مطالبه کند؟ در هر صورت، اگر نتوانم مالی که در ذمه دارم را پرداخت کنم، چه کنم؟

عيد نوروز از منظر امام صادق(ع)

عيد نوروز از منظر امام صادق(ع) چگونه ترسیم شده است؟

نماز استیجاری

مدتی پیش به خاطر نیازی که داشتم، نماز و روزه استیجاری قبول کردم، اکنون قسمتی از نمازھای استیجاری من باقی مانده است و نمی‌توانم بخوانم و توانایی باز گرداندن مبلغ آن‌را هم ندارم، تکلیف من چیست؟

عید نوروز از منظر فقها و دانشمندان اسلامی

عید نوروز از منظر فقها و دانشمندان اسلامی چگونه بوده است؟

عدول به نماز قضا

در حال اختیار یا اضطرار، در چه رکعتی از نماز واجب می توان به نماز قضا عدول کرد؟

هفت سین

هفت سین چیست و چگونه درفرهنگ ما وارد شده است؟ اجزاء سفره عيد يا سفره هفت سين کدامند و هریک نماد چه هستند؟

خون لثه هنگام مسواک زدن

حكم بيرون آمدن خون از لثه در هنگام مسواك زدن چيست ؟

زیر مجموعه ها

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved