شنبه, 03 فروردين 1398 07:32

نوروز و جایگاه ویژه آن بین ایرانیان

چرا نوروز دارای جایگاه ویژه ای بین ایرانیان است؟

آیا نوروز روز تاج گذارى و به قدرت رسيدن جمشيد، پادشاه ايرانِ باستان است؟

آیا نوروز روز تاج گذارى و به قدرت رسيدن جمشيد، پادشاه ايرانِ باستان است؟يا اوّلين روز آفرينش و روزى است كه از همه انسانها در روز الست بر يگانگى خداوند متعال و نبوّت پيامبر اسلام(ص) و ولايت امامان معصوم(عليهم السَّلام) عهد و پيمان گرفته شد؟

عید نوروز از منظر فقها و دانشمندان اسلامی

عید نوروز از منظر فقها و دانشمندان اسلامی چگونه بوده است؟

واژه عيد در قرآن

واژه عيد در قرآن چند بار به کار رفته است؟

هفت سین

هفت سین چیست و چگونه درفرهنگ ما وارد شده است؟ اجزاء سفره عيد يا سفره هفت سين کدامند و هریک نماد چه هستند؟

عید از منظر امام علی (ع)

عید از منظر امام علی (ع) چگونه ترسیم شده است؟

نماز استیجاری و عدم توانایی بر انجام آن

من در قبال مقداری پول نماز استیجاری از شخصی قبول کردم حالا توانایی خواندن نماز را ندارم 1. آیا جایز است که به شخص دیگری محول کنم؟ 2. در صورتی که بخواهم پول را به وارث میت بر گردانم،آیا وارث میت می تواند از من پول بیشتری مطالبه کند؟ در هر صورت، اگر نتوانم مالی که در ذمه دارم را پرداخت کنم، چه کنم؟

عيد نوروز از منظر امام صادق(ع)

عيد نوروز از منظر امام صادق(ع) چگونه ترسیم شده است؟

نماز استیجاری

مدتی پیش به خاطر نیازی که داشتم، نماز و روزه استیجاری قبول کردم، اکنون قسمتی از نمازھای استیجاری من باقی مانده است و نمی‌توانم بخوانم و توانایی باز گرداندن مبلغ آن‌را هم ندارم، تکلیف من چیست؟

زیر مجموعه ها

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved