دوشنبه, 19 آذر 1397 04:26

بیمه سرمایه‌گذاری

حکم شرعی بیمه سرمایه‌گذاری چگونه است؟

حکم ازدواج سفید؟

پاسخ آیت الله العظمی سبحانی

تقلید از مجتهد میت

چرا تقلید از مجتهد میت، جایز نیست؟

ازدواج سفید؟

پاسخ آیت الله العظمی شبیری زنجانی

اجرت در برابرمشاغل اجتماعی

گرفتن مزد و اجرت در برابر مشاغل اجتماعی مرتبط با دین از دیدگاه فقه و اخلاق

شرکت ملکیه و عقدیه

شرکت ملکیه و عقدیه چیست و انواع شرکت عقدیه را با ذکر مثال توضیح دهید.

ارتکاب جرح یا قتل در راه دفاع

درگیری و برخورد فیزیکی با دیگری

شهادت به عصمت حضرت زهرا (س)

آیا شهادت به عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها در اذان و اقامه، اگر به قصد متن اذان نباشد بلکه تبرکاً گفته شود، اشکال دارد؟

اگر دو ظرف باشد که مطمئناً یکی از آنها نجس و دیگری پاک است

اگر دو ظرف باشد که یکی نجس و دیگری پاک است و شبهه محصوره است

موسیقی حرام است؟

دلایل حرمت موسیقی

اگر شخصی به قصد تفریح به شکار رود

اگر شخصی به قصد تفریح به شکار رود

ترمیم پرده بکارت

ترمیم پرده بکارت، نسبت به بیمار و پزشک چه حکمی دارد؟

حکم شاباش

آیا پولی که در عروسی به عنوان شادباش می‌گیرند حرام است؟ در صورت حرمت با آن چه باید کرد؟

حرمت آمیزش درزمان قاعدگی زن

دلیل حرام بودن آمیزش حین قاعدگی چیست؟ زیان آن بر بدن مرد چیست؟

ملاک در تعیین سال خمسی

ملاک در تعیین زمان سال خمسی، شمسی است یا قمری؟

«باکره» و «ثیبه»

معنا و معیار «باکره» و «ثیبه» بودن در فقه چیست؟

ازدواج با دو خواهر

فلسفه ی حرمت ازدواج هم زمان با دو خواهر چیست؟

تکدی‌گری؟

آیا تکدی‌گری حرام است؟

دزدی از غیرمسلمان

آیا دزدی از افراد کافر در کشورهای غیر اسلامی

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved