پنج شنبه, 04 بهمن 1397 10:36

حکم خواندن قرآن در سجده و سجده بر برجستگی مهر

الف) خواندن قرآن در سجده چه حکمی دارد؟ ب) حکم سجده بر طرفی از مهر که نوشته یا تصویر دارد چیست؟

وقت فضلیت و ادای نماز صبح

الف) نماز صبح تا چه زمانی ادا می باشد؟ ب) وقت فضیلت آن چه زمانی است؟

خمس سیسمونی

متعارف است خانواده دختر همانند جهیزیه، لباس و وسایلی را تحت عنوان سیسمونی فراهم می کنند، آیا به این وسایل خمس تعلق می گیرد؟ در صورت تعلق خمس، چه کسی و چه زمانی باید آن را پرداخت نماید؟

فروش بطری به افراد دوره گرد

فروختن شیشه و بطری های بلا استفاده و جعبه های پلاستیکی به افراد دوره گرد جهت استفاده مجدد از آن ها چه حکمی دارد؟

رعایت تقدّم مرد بر زن در نماز

آیا در نماز واجب (جماعت یا فرادا) رعایت تقدّم مرد بر زن لازم است؟

فروش لباس های زیر زنانه توسط فروشندگان مرد، چه حکمی دارد؟

فروش لباس های زیر زنانه توسط فروشندگان مرد، چه حکمی دارد؟

خمس کفن هدیه شده

کفن هدیه‌ای که خمسش پرداخت نشده، آیا باید خمس آن را پرداخت کرد؟

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved