پنج شنبه, 04 بهمن 1397 10:46

خون لثه

به جهت بيماري مربوط به لثه، در روز چندين بار از آن خون مي آيد

مسافت شرعی

مقدار مسافت شرعي چند کيلومتر است؟

مسواک کردن در حال روزه

آيا مسواک کردن با خمير دندان، در حال روزه اشکال دارد؟

مسافرت استاد و دانشجو

اگر استاد يا دانشجو به طور اتفاقي

پر کردن دندان در ماه رمضان

پر کردن دندان در ماه رمضان، چگونه است؟

سفر در ماه رمضان

کسي که در ماه رمضان در سفر است، آيا مي تواند نذر کند روزه بگيرد؟

چشیدن غذا برای روزه دار

آيا چشيدن غذا روزه را باطل مي کند؟

روزه قضاء در سفر

آيا گرفتن روزه هاي قضاء، در سفر صحيح است؟

محل تحصیل و وطن؟

آيا محل تحصيل، در حکم وطن محسوب مي شود؟

مسافرت و کفاره

کسي که در ماه رمضان مسافرت کرده، آيا علاوه بر قضا، بايد کفاره هم بدهد؟

مسافرت قبل از ظهر

کسيکه پيش از ظهر تصميم به مسافرت دارد، تکليف روزه او چه مي شود؟

اذان مغرب رادیو و افطار

آيا با شروع اذان مغرب راديو و تلويزيون، افطار روزه جايز است؟

فرار از روزه با مسافرت

آيا مي شود در ماه رمضان، براي فرار از روزه مسافرت کرد؟

قضای روزه

کسي که نمي داند روزه هايي که در ايام جواني خورده

افطار یا خواندن نماز مغرب

هنگام اذان مغرب، افطار کردن بهتر است، يا خواندن نماز مغرب و عشاء؟

روزه شخص بیمار

اگر بيمار با اعتقاد به اينکه روزه برايش ضرر دارد

خوردن سحری بعد از اذان

اگر شخص با اعتقاد به اينکه هنوز اذان صبح را نگفته اند

اشتباه خواندن قرآن

اگر کسي در ماه رمضان آيه قرآن يا حديث

نیت روزه

  آيا در ماه رمضان بايد براي هر روز نيت کرد، يا اينکه يک نيت در اول ماه کافي است؟

استعمال عطر برای روزه دار

استعمال عطر براي روزه دار، در ماه رمضان چه حکمي دارد؟

قرض با چهار درصد کارمزد

آیا گرفتن قرض با 4 درصد کارمزد، اشکالی دارد؟

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved