پنج شنبه, 04 بهمن 1397 14:37

اگر شخصی به قصد تفریح به شکار رود

اگر شخصی به قصد تفریح به شکار رود

 

 

اگر اشخاصی به قصد تفریح (بدون فعل حرام) به شکار روند و گوشت شکار را بخورند؛ آیا خود شکار از لحاظ شرعی در این مورد اشکال دارد یا خیر؟
..

پاسخ اجمالی

اگر شکار کردن به عنوان تفریح و خوشگذرانى - هر چند گوشت آن را مصرف کنند- باشد، شرعاً حرام است؛ لذا، در چنین سفرى (به عنوان سفر حرام) نماز و روزه تمام خواهد بود.[1] امّا با توجه به این که حرمت فقط برای این سفر و شکار کردن بیان شده است؛ اگر حیوان شکار شده، از حیوانات حلال گوشت بوده و شرایط شکار[2] در آن رعایت شود، خوردن آن اشکال ندارد.

----------------

[1]. مکارم شیرازی، ناصر، استفتاءات جدید، محقق/ مصحح: ابو القاسم علیان‌نژادى‌، ج ‌3، ص 85، ناشر: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام‌، چاپ دوم،‌قم، 1427 ه‍ ق.‌

[2]. از جمله شرایط این است که گلوله تیز باشد بگونه‌اى‌که در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند و اگر گلوله تیز نباشد بلکه با فشار در بدن حیوان فرو رود و حیوان را بکشد یا به واسطه حرارتش بدن حیوان را بسوزاند و در اثر سوزاندن حیوان بمیرد پاک و حلال بودنش اشکال دارد.

------

منیع:اسلام کوئست نت

 

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved