پنج شنبه, 04 بهمن 1397 14:37

ترمیم پرده بکارت

ترمیم پرده بکارت، نسبت به بیمار و پزشک چه حکمی دارد؟

 کمک کردن به زن زناکار به جهت ترمیم پرده بکارت وی که بتواند باکره بودنش را به خاطر ازدواج بدست آورد، چه حکمی دارد؟

 پاسخ

 1. زنا عملی حرام و از گناهان کبیره است و زناکار مستحق دوزخ است، مگر آن که توبه کند.

 2. اعتراف گناهکار به گناه خود در برابر دیگران، از جمله اعتراف به زنا هنگام ازدواج، حرام است و باید از آن اجتناب شود.[1]  

3. در صورتی که بکارت در عقد نکاح شرط شده یا شرط ارتکازی[2] در نظر عرف باشد و بعد از عقد خلاف آن آشکار شود شوهر حق فسخ نکاح را خواهد داشت.

 4. انجام جراحی ترمیم بکارت که مستلزم نگاه به عورت و احیاناً لمس آن است، جایز نیست و دریافت اجرت برای آن حرام است. البته برخی از فقهادر این‌باره می‌گویند، اگر این عمل برای غرض عقلایی مشروع، مانند حفظ آبروی مؤمن یا حفظ جان کسی بوده و مفسده‌ای مانند ترویج و تشویق به زنا در آن نباشد، اشکالی ندارد؛ هر چند مستلزم نگاه به عورت یا لمس آن باشد و دریافت اجرت در این فرض اشکالی ندارد.

 ضمائم:  پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[4]  

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):  در صورتی که مستلزم لمس و نظر حرام باشد، جایز نیست.

 حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):  این عمل جراحی حرام است چون مستلزم نگاه به عورت و احیاناً لمس آن است. و همچنین فریب دادن و معرفی خود به خواستگار به عنوان باکره جایز نیست.  

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):  چنانچه مستلزم لمس و یا نظر به عورت او باشد جایز نیست.

--------------------------------------------------------------------------------

 [1]. جهت آگاهی بیشتر، ر.ک: نمایه 22433 (اعلام عیب در زمان ازدواج).

 [2]. شرطی که عموم مردم آن را در عقدها لحاظ می‌کنند، حتی اگر بر آن تصریح نشود.

 [3]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، صافی گلپایگانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.

-------------

www.islamquest.net

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved