چهارشنبه, 30 آبان 1397 05:54

نسخ خطی قرآن

مهدی شاددل

مراد از پیوستگی و ارتباط میان آیات قرآن چیست؟ از چه جهاتی با هم پیوستگی دارند؟

مراد از پیوستگی آیات، وجود نوعی ارتباط معنایی میان اجزای آن است که آنرا از گسستگی، ناهماهنگی و پریشانی در هدف یا موضوع حفظ میکند.
آیات قرآن از جوانب مختلفی با یکدیگر پیوند دارند؛ مانند: 1. پیوستگی در بیان حقایق، 2. پیوستگی در هدف (هدایت بندگان)، 3. پیوستگی آیات یک سوره، 4. پیوستگی آیاتی که با هم نازل شدهاند.

متعلق باءدربسم اللّه الرحمن الرحيم

آیت الله حاج شیخ عبدالله جوادی آملی

ویژگی های منافقین از منظر قرآن و روایات

 

خلاصه پرسش

از نگاه قرآن و احادیث، منافقان دارای چه ویژگیهایی هستند؟ و آیا هر مسلمانی که منافق باشد، تا ابد در دوزخ خواهد ماند؟

قرآن را حفظ کنیم تا همیشه با ما باشد ا

سفارش به حفظ قرآن در کلام بزرگان

تأیید عیسی توسط روح القدس

منظور از تأیید عیسی توسط روح القدس در قرآن چیست؟

تاثیر قرآن در همه افراد

قاری عامل، تأثیرگذار است

چرا نام ائمه معصومین (ع) به طور صریح در قرآن نیامده است؟

چرا نام ائمه معصومین (ع) به طور صریح در قرآن نیامده است؟

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved