سه شنبه, 01 مهر 1399 17:48

راههای آزمون انسان

از دیدگاه قرآن، انسان از چه راه هایی مورد آزمایش قرار می گیرد؟

معنای ظلوم و جهول بودن انسان در قرآن

معنای ظلوم و جهول بودن انسان در قرآن چیست؟

مراد از پیوستگی و ارتباط میان آیات قرآن چیست؟ از چه جهاتی با هم پیوستگی دارند؟

مراد از پیوستگی آیات، وجود نوعی ارتباط معنایی میان اجزای آن است که آنرا از گسستگی، ناهماهنگی و پریشانی در هدف یا موضوع حفظ میکند.
آیات قرآن از جوانب مختلفی با یکدیگر پیوند دارند؛ مانند: 1. پیوستگی در بیان حقایق، 2. پیوستگی در هدف (هدایت بندگان)، 3. پیوستگی آیات یک سوره، 4. پیوستگی آیاتی که با هم نازل شدهاند.

حصر در آیه ولایت

حصر در آیه ولایت حصر، حقیقی است یا اضافی؟

ویژگی های منافقین از منظر قرآن و روایات

 

خلاصه پرسش

از نگاه قرآن و احادیث، منافقان دارای چه ویژگیهایی هستند؟ و آیا هر مسلمانی که منافق باشد، تا ابد در دوزخ خواهد ماند؟

آیه «اکمال دین» و غدیر خم

پرسش : آیا آیه«اًلْیَوْم اَکْمَلْتُ لَکُمْ» درباره ولایت على(علیه السلام) نازل شده است؟

تأیید عیسی توسط روح القدس

منظور از تأیید عیسی توسط روح القدس در قرآن چیست؟

نقش زن در خانواده از دیدگاه قرآن

قرآن کریم با تأکید بر این که در رسیدن به حیات طیبه فقط دو چیز نقش دارد: یکی حسن فعلی به نام «عمل صالح» و دیگری حسن فاعلی به نام «مؤمن بودن روح»، مؤنث یا مذکر بودن را در آن مؤثر نمی داند.

چرا نام ائمه معصومین (ع) به طور صریح در قرآن نیامده است؟

چرا نام ائمه معصومین (ع) به طور صریح در قرآن نیامده است؟

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved