یکشنبه, 06 مهر 1399 14:20

علم تجوید

چه کسی علم تجوید را اختراع کرد؟

تفسیر نور الثقلین


تفسیر نور الثقلین از کیست و چگونه تفسیری است؟

قرآن و امام زمان (عج)

در كدام يك از سوره ها و آيات قران به امام زمان اشاره شده است؟

شناسنامه شیطان در قرآن

 شیطان و ماهیت او

آيا اين دو آيه با هم تعارض ندارند؟

در آيه 3 سوره نساء ازدواج با 4 زن را جايز شمرده است[1] و در آيه 129 از همين سوره آمده است: «شما هرگز نمي توانيد ميان همسرانتان به عدالت رفتار كنيد»؛ آيا اين دو آيه با هم تعارض ندارند؟

واژه (ابتر) و تفسیری دیگر؟

آیا واژه «ابتر» در آیه پایانی سوره کوثر، جز مقطوع النسل شدن تفسیر دیگری هم دارد؟

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved