شنبه, 30 دی 1396 22:44

راه‌های گسترش معنویت قرآنی در کلام رهبر معظم انقلاب

امروزه طیفی از معنویت‌های وارداتی در کشور ایران در حال گسترش است. این جریانات که اکثر آن‌ها جنبش‌های معنوی آمریکایی‌ هستند، قدر مشترکشان دین ستیزی و در نتیجه بی‌اعتنایی به کتاب‌های مقدس آسمانی است.
 

کتاب مبین و ام الکتاب

فرق کتاب مبین و ام الکتاب را بیان کنید.

مباحث قرآنی

برای آشنایی با مباحث قرآنی مطالعه چه مباحثی لازم است؟

فرقان

فرقان یعنی چه؟

وجود علم در علوم قرآنی

در حوزه علوم قرآنی چند علم وجود دارد؟کدام یک، مورد نیاز جامعه کنونی است؟

اسامی و صفات قرآن

آیا می توان فهرستی دقیق و کامل از اسامی و صفات قرآن ارائه داد؟

شفا و رحمت بودن قرآن

شفاء و رحمت بودن قرآن چگونه است ؟

معنای قرآن

قرآن به چه معناست؟

"سدرة المنتهی‌َ"

مراد از "سدرة المنتهی‌َ" در آیة شریفة 14 سورة "نجم‌" چیست‌؟

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved