سه شنبه, 01 مهر 1399 16:45

قرآن را حفظ کنیم تا همیشه با ما باشد ا

سفارش به حفظ قرآن در کلام بزرگان

یکی از راهکارهای ایجاد انگیزه و ترغیب افراد به موضوعاتی همچون حفظ و قرائت قرآن، آشنایی با جایگاه  انس و الفت با آیات الهی در کلام بزرگان دینی است، ازاین به سخنان برخی از آنان و توصیه هایشان اشاره می کنیم:

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم

یکی از وصایای رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم ٰ، به امیرالمومنین،علیه السلام این بود:«درهمه حال و در هرشرایطی، قرآن تلاوت کن»

آیت الله بهجت

«قرآن را حفظ کنیم تا همیشه با ما باشد و ما با او باشیم، به قرآن تحصن بکنیم و آن را وسیله یحفظمان در فتن و شداید دنیا قرار دهیم.»2(آیت الله بهجت ،به سوی محبوب ،ص 71).

امام خمینی

«فرزندم، با قرآن، این کتاب بزرگ معرفت ،آشنا شو و با قرائت آن راهی به سوی محبوب باز کن .تصور مکن که قرائت بدون معرفت اثری ندارد که این وسوسه ی شیطان است . این کتاب از طرف محبوب است برای تو و برای هرکس و نامه است اگرچه عاشق و محب ،مفاد آن را ندانند»

آیت الله قاضی

«برشما باد به قرائت قرآن کریم در شب، با صدای زیبا و غم انگیز،که آن نوشیدنی و شرای مومنان است .»

ملا حسینقلی همدانی

هرروز، هرقدر می توانی ،لااقل یک جزء قرآن، با احترام وخضوع وخشوع بخوان ؛و در بین خواندن حرف مزن مگر در حال ضرورت و در وقت خواب «شهادت»را بخوان و «آیت الکرسی » و یک مرتبه «فاتحه» و چهارمرتبه «سوره توحید»و پانزده مرتبه «سوره قدر»و آیه «شهدالله» را بخوان و استغفارهم مناسب است . اگر بعضی از اوقات بتوانی سوره مبارکه «توحید»را صدمرتبه بخوانی بسیارخوب است …»

علامه حلی

«فرزندم، تو راسفارش می کنم به تلاوت قرآن عزیز،تفکر در معانی بلند آن و اطاعت محض از دستوراتش؛و دوری از آن چه قرآن از آن نهی فرموده است .

علامه محمدتقی مجلسی

«شگفت ازکسانی که قرآن را وا نهادند و تنها به احادیث چنگ زده اند. با اینکه روایات، چونان قرآن محکم ومتشابه دارد[گویا توجه نکردند به فرموده] خدای تعالی که فرمود:کتابی برتوفرستادیم چرا درآیات تدبر وژرف اندیشی نمی کنند .وآیاتی دیگردراین زمینه. بنابراین بایسته است باحالت تضرع درقرآن ،تدبر و ژرف اندیشی کنند ،…تاپروردگارتبارک وتعالی ،حق رابرآنان بنمایاند.»

علامه شعرانی

«برطالب علم واجب است که قرائت قرآن کریم را درطول شبانه روزترک نگوید و آن قرائت را به اندازه توانایی خویش با تدبر وتامل در کوچک ترین کاری ها و معانی آیات، همراه سازد ودرآیاتی که به اشکال برمی خورد به تفسیرمراجعه کند»

علامه شیخ مجتبی قزوینی

استادمحمدرضا حکیمی درباره عالم ربانی شیخ مجتبی قزوینی می گوید:

«عالم ربانی، حضرت شیخ مجتبی قزوینی خراسانی ازعالمان جامع و بزرگ وکم مانند اسلام بود. ایشان با جامعیت ویژه خود درهمه علوم اسلامی،توجهی خاص به قرآن کریم داشت .قرآن کریم را سرچشمه همه علوم تحقیقی، معارف روحی، اسرارتربیتی، سرصعودروحانی و بقای جاودانی می دانست .درباره تلاوت قرآن دو دستور بسیارمهم داشت که در این جا بیان و تحریر می شود :یکی تلاوت فجری ودیگری تلاوت عقلی .

درباره تلاوت فجری می فرمود: خواندن قرآن کریم درژایان سحر و به هنگام طلوع فجر،تاثیرخاصی داردکه هرکس برآن مواظبت کند به آثارآن می رسد .دراین باره نظر به آیه: “ان قرآنا الفجرکان مشهودا” ؛ براستی که قرائت فجرهنگام ،هماره مشهود بوده است .داشت و می فرمود:اینکه خداوند می فرماید قرآن فجرمشهود ومحسوس است و دیده می شود،به درستی برای من روشن نبودو حقیقت آیه ،درحاله ای ازابهام قرارداشت .ازاین رو، برآن شدم که سحرگاهان قران بخوانم وآن را تا طلوع فجر ادامه دهم .

بعدازمدتی حقایقی ازآیات برمن اشکارشدکه تحمل آن دشوار و خارج از طاقت من بود.دریافتم که معنای آیه این است که تلاوت قرآن کریم ،درسحر و هنگام طلوع فجر موجب آن می شودکه حقایق آیات برای انسان مکشوف و محسوس گردد.

ازاین رو، آن بزرگوار به شاگردان و دوستداران معارف قرآنی به عنوان دستورالعمل توصیه می فرمودند که بعد از تهجد و نماز شب،قرآن تلاوت کنیدو سعی کنید آن را تا طلوع فجرادامه دهید.

آثاری ازیافته های خویش باز می گفت که باید قدر دانست و از اسرار روحانی شب ها وسحرها غافل نبود.و یک روز این مصرع را خواند: هرشب،شب قدراست اگر قدر بدانی.

درباره تلاوت عقلی می فرمود: خواندن قرآن و آیات قرآن باید با صبرو توجه و تامل باشد. نباید قرآن را باشتا ب بخوانیم [چنانکه دراحادیث نیزآمده است ،حتی می فرمود : یک آیه را ده بار بخوانید، بارها بخوانید،حتی ده روز، یک ماه …..و در معانی آن خوب دقت کنید تا به حقایق آن برسید تا آیه دروجود شما جا بازکند،روح شمارا تکان دهدو شمارا بسازد، یعنی تا مرحله فهم درست و دقیق آن و عمل به آن بالا روید و روحتان،روحی قرآنی شود.

تلاوت باید،تلاوت عقلی باشد نه فقط تلاوت لفظی، یعنی تلاوت باید همراه با صرف زمان و کمال توجه،تدبر، تعقل راستین، درمعانی و حقایق آیات آسمانی باشد….»

ملا احمدنراقی

عالم ربانی مرحوم ملا احمد نراقی ،اعلی الله مقامه،جمله کوتاهی را از بعضی از اصحاب،این چنین نقل می کند که:«هرگاه دلی پاک گردد، هرگز از قرائت قرآن سیر نمی گردد.»

و درجای دیگر می فرماید:«مقصود کلی از تلاوت قرآن ،رسیدن به یک حالت قلبی و عملی است و تنها جنبانیدن زبان،کاری بسیار آسان است.»

ملامحسن فیض کاشانی

«قاری قرآن بایستی در چهره خود ادب را حفظ کند….هنگام تلاوت، شایسته است رو به قبله باشد و سر خود را پایین اندازد ،چهار زانو بنشیندو به جایی تکیه نکند و نشستن او چونان متکبرانه نباشد.اگرچه تنها نشسته باشد چنین پندارد که در برابر استاد خویش نشسته است.»

آیت الله بهجت

«قرآن را حفظ کنیم تا همیشه با ما باشدو ما با او باشیم ، به قرآن تحصن بکنیم و آن را وسیله یحفظمان درفتن و شداید دنیا قرار دهیم.»

استادمطهری

استاد مطهری در نامه ای به فرزندش می نویسد:«….حتی الامکان از تلاوت روزی یک حزب قرآن که فقط 5 دقیقه طول می کشد مضایقه نکن ،و ثوابش را هدیه به روح مبارک حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه . آله وسلم) بنما،که موجب برکت عمر و موفقیت است انشا،الله.»

آیت الله جوادی آملی

«تلاوت ازخداوند متعال ، به وسیله فرشتگان ، برقلب و سمع مبارک رسول خدا جاری شدو پس ازآن، توسط پیامبر به مردم منتقل گردید .همان گونه که این تلاوت بالحق بود، ماهم موظفیم که آن را بالحق تلاوت کنیم. پس بایدآداب تلاوت را از قرآن و سخنان معصومین دریابیم.»

استاد بسیونی

استاد احمد محمد بسیونی، قاری کشور مصر می گوید : «اولین گام برای یک قاری قرآن ،حفظ قرآن است .کسی که حافظ قرآن باشد بسیار بهتر می تواند به قرائت قرآت بپردازد؛ بنابراین به تمام قاریان قرآن سفارش می کنم که حتما به حفظ قرآن نیز اهتمام بورزند.»

و نیز می گوید :«قاریان ایرانی از حیث تلاوت قرآن بسیار زیبا تلاوت می کنند، اما نکته ای که باید مورد توجه قرار دهند این است که در راستای تمرین های خویش از حفظ قرآن نیز غفلت نورزند .»

شبستان

 

 

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved