جمعه, 03 اسفند 1397 20:42

نقش زن در خانواده از دیدگاه قرآن

قرآن کریم با تأکید بر این که در رسیدن به حیات طیبه فقط دو چیز نقش دارد: یکی حسن فعلی به نام «عمل صالح» و دیگری حسن فاعلی به نام «مؤمن بودن روح»، مؤنث یا مذکر بودن را در آن مؤثر نمی داند.

مراد از پیوستگی و ارتباط میان آیات قرآن چیست؟ از چه جهاتی با هم پیوستگی دارند؟

مراد از پیوستگی آیات، وجود نوعی ارتباط معنایی میان اجزای آن است که آنرا از گسستگی، ناهماهنگی و پریشانی در هدف یا موضوع حفظ میکند.
آیات قرآن از جوانب مختلفی با یکدیگر پیوند دارند؛ مانند: 1. پیوستگی در بیان حقایق، 2. پیوستگی در هدف (هدایت بندگان)، 3. پیوستگی آیات یک سوره، 4. پیوستگی آیاتی که با هم نازل شدهاند.

شناسنامه شیطان در قرآن

 شیطان و ماهیت او

ویژگی های منافقین از منظر قرآن و روایات

 

خلاصه پرسش

از نگاه قرآن و احادیث، منافقان دارای چه ویژگیهایی هستند؟ و آیا هر مسلمانی که منافق باشد، تا ابد در دوزخ خواهد ماند؟

واژه (ابتر) و تفسیری دیگر؟

آیا واژه «ابتر» در آیه پایانی سوره کوثر، جز مقطوع النسل شدن تفسیر دیگری هم دارد؟

تأیید عیسی توسط روح القدس

منظور از تأیید عیسی توسط روح القدس در قرآن چیست؟

حوریان بهشت

حوریان بهشتی در قرآن

چرا نام ائمه معصومین (ع) به طور صریح در قرآن نیامده است؟

چرا نام ائمه معصومین (ع) به طور صریح در قرآن نیامده است؟

خلیفة الله

چه کسانی و با انجام چه اعمالی به درجه خلیفة الله نائل می‌شوند؟

علم تجوید

چه کسی علم تجوید را اختراع کرد؟

شأن نزول سوره فاتحة الکتاب

مقاصد و اهداف کلی سوره حمد

تفسیر نور الثقلین


تفسیر نور الثقلین از کیست و چگونه تفسیری است؟

عدم بسم الله الرحمن الرحیم درسوره توبه

چرا بین سوره های قرآن، سوره توبه " بسم الله الرحمن الرحیم" ندارد؟

قرآن و امام زمان (عج)

در كدام يك از سوره ها و آيات قران به امام زمان اشاره شده است؟

مراد از عرش و کرسی

 عرش در لغت  به معناي سقف

آيا اين دو آيه با هم تعارض ندارند؟

در آيه 3 سوره نساء ازدواج با 4 زن را جايز شمرده است[1] و در آيه 129 از همين سوره آمده است: «شما هرگز نمي توانيد ميان همسرانتان به عدالت رفتار كنيد»؛ آيا اين دو آيه با هم تعارض ندارند؟

برف در قرآن

در كدام آيات قرآن در مورد «برف» صحبت شده است؟

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved