شنبه, 30 دی 1396 22:45

شما بهترین اید!؟

امر به معروف، نشانه بهترین امّت


Gکنْتُمْ خَیرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکتابِ لَکانَ خَیرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکثَرُهُمُ الْفاسِقُونَF [1]

شما بهترین امتی هستید که برای مردم ظاهر (و برگزیده) شده اید. به خوبی ها فرمان می دهید و از بدی ها و زشتی ها، نهی می کنید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب (نیز به چنین آیین درخشانی) ایمان آورده بودند، قطعاً برایشان بهتر بود. برخی از آنان مؤمنند، ولی بیشترشان فاسق اند.
نکته ها:

1. بهترین امت بودن با شعار نیست، با ایمان و امر به معروف و نهی از منکر است. Gکنْتُمْ خَیرَ أُمَّة. .. تَأْمُرُونَ...F

2. در امّتِ ساکت و ترسو خیری نیست. G خَیرَ أُمَّة. .. تَأْمُرُونَ. .. تَنْهَوْنَF

3. امر به معروف و نهی از منکر به قدری مهم است که انجام آن معیار امتیاز امّت هاست. G کنْتُمْ خَیرَ أُمَّةF

4. امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی محقّق می شود که مسلمانان به شکل یک امّت باشند، یعنی حاکمیت داشته باشند. G کنْتُمْ خَیرَ أُمَّةF

5. سفارش به خوبی ها بدون مبارزه با فساد، کم نتیجه است. Gتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکرِF

6. مسلمان باید از موضع قدرت امر و نهی کند، نه ضعف و التماس. GتَأْمُرُونَF

7. امر و نهیی می تواند مؤثر باشد که از ایمان مایه گرفته باشد. Gتَأْمُرُونَ، تَنْهَوْنَ، تُؤْمِنُونَF

*. برگرفته از کتاب پرتوی از نور؛ این کتاب خلاصه تفسیر نور می‌باشد که مطالعه آن را به همه قرآن دوستان توصیه می‌کنیم.

[1]. آل عمران/110.

قرائتی

حوزه نت

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved