سه شنبه, 03 بهمن 1396 22:57

وجه تسمیه امام حسین (علیه السلام) به «اباعبدالله»


چرا به امام حسین (ع) اباعبدالله گفته میشود؟


پاسخ
عرب رسم داشت که برای فرزند و مولود خود کنیه و لقب می نهاد. پیامبر اکرم (ص) کنیه اباعبدالله (در حالت نصب و جر) که در حالت رفع ابو عبدالله می شود را برای حضرت سید الشهداء برگزید[1].--------------------------------------------------------------------------------


[1] ر.ک: فرهنگ عاشورا، جواد محدثی.
 

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved