سه شنبه, 03 بهمن 1396 22:56

شعر شاعر هندو در وصف امام حسین (ع)

بلرام شکلا

 

  بلرام شکلا شاعر هندو مذهب که دکترای دستور و زبان‌ شناسی سانسکریت دارد و در عین حال به زبان فارسی تکلم می‌کند و اشعار و کتاب‌هایی نیز به زبان فارسی دارد، شعری در وصف امام حسین(ع) سروده است. این شعر به شرح زیر است:

کیست که نامش را همه چون تخم وفا در دل می‌کارند؟

کیست که نامش را همه هر دو هرجا به زبان می‌آرند؟

کیست که نامش شمس و قمروش مشرق و مغرب افروزد؟

کیست که آتش نام بزرگش اهرمنان را می‌سوزد؟

کیست که نامش بهر عدالت دست جهان را می‌گیرد؟

دریا آیا کم خواهد شد؟ خورشید آیا می‌میرد؟

«هست حسین از هستی من بی شبهه منم از خون حسین»

کیست که خونش همچو شفق بر ظلمت شب‌ها می‌خندد

کیست که خون احمر او راه سیاهی را می‌بندد

کیست که خونش پرچم حق شد بر دوش همه بیداران

کیست که نامش را همه دم بر لب می‌آرندعیاران

چیست بهای خون عزیزش؟ روح عدالت

در دو جهان بوی خدا و عطر جنان و روح نماز و جان اذان

هست حسین آن کس که برایش گفت پیمبر(ص) رحمت عین

«هست حسین از هستی من به شبهه انا من حرف حسین»

کیست که مهرش در شام اود تا صبح بنارس تابد

کیست زبان راست گرایش ذکر خدا را می‌ماند

کیست که فرقش رفت به نیزه لیک وفایش پا برجاست

کیست که تا دنیا دنیا باشد او سرور او مولاست

هست حسین آن کس که برایش گفت پیمبر(ص) رحمت عین

«هست حسین از هستی من بی شبهه منم از هست حسین»

  منبع : فارس

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved