شنبه, 30 دی 1396 20:49

وجه تسميه حضرت فاطمه عليهاالسلام

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: خداوند نور حضرت فاطمه سلام الله عليها را پيش از آفرينش زمين و آسمان‌ها آفريد.

عرض شد: يا رسول‌الله! مگر حضرت فاطمه عليهاالسلام از جنس آدميان نيست؟ فرمود: او حور است در قالب آدميان. خداوند نور وي را در صُلب آدم به وديعه گذاشت و از صلب من بيرون آورد، هر گاه شوق بهشت مي‌كنم، فاطمه را مي‌بوسم. (1)

ابن‌عباس در خبر مفصلي از پيغمبر صلي الله عليه و آله نقل كرده كه در ساق عرش نوري ديدم كه فروزنده بود مانند حوريان بهشتي. پرسيدم كيست؟ گفتند: اين دختر،«انسيه حوراء» است و او از ميوه‌هاي بهشتي تكوّن يافته است.

حوريه‌اي است به صورت انسيه و انسيه‌اي است به معني حوريه و چون درِ بهشت را گشودند، بوي حضرت فاطمه عليهاالسلام را استشمام كردم.

ابن‌عباس در خبر مفصلي از پيغمبر صلي الله عليه و آله نقل كرده كه در ساق عرش نوري ديدم كه فروزنده بود مانند حوريان بهشتي. پرسيدم كيست؟ گفتند: اين دختر،«انسيه حوراء» است و او از ميوه‌هاي بهشتي تكوّن يافته است. حوريه‌اي است به صورت انسيه و انسيه‌اي است به معني حوريه و چون درِ بهشت را گشودند، بوي حضرت فاطمه عليهاالسلام را استشمام كردم.
مراد از حوريه اين است كه مانند انسان و انسيه، به كدورات عالم طبع، آلوده نشده و چون ملكه نوري است كه به همه صور مي‌توان متشكل گردد.

اصل حورالعين، از طبيعت ملك و نورانيت است و حضرت فاطمه، انسيه‌اي است كه به نورانيت و روحانيت فرشتگان است. چون بشريت، مستلزم كثرت كثافات عنصري مادي است؛ حضرت فاطمه انسيه حوراء از كدورت طبيعت بشري دور و منزه است و او موجوديت بين فرشتگان و بشر است.

بدين جهت حضرت زهرا سلام الله عليها را «انسيه حوراء» گفتند كه روح افزا و روح بخش و روح انگيز بود و در طينت سنخيتي او، كدورات و پليدي وجود نداشته است.
بدين جهت حضرت زهرا سلام الله عليها را «انسيه حوراء» گفتند كه روح افزا و روح بخش و روح انگيز بود و در طينت سنخيتي او، كدورات و پليدي وجود نداشته است.

«انسيه حوراء»؛ يك فرشته‌اي به صورت تركيب عنصري بشري است كه در لطافت و ملاحت، حوراء و در صورت، بشري بود كه آلوده به پليدي‌هاي مادي نشده است.(2)


پي‌نوشت‌ها:

1- تفسير الفرات، ص10.

2- كتاب فاطمة الزهرا"س" صاحب ولايت كبري، ص75.

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved