دوشنبه, 02 بهمن 1396 03:37

امام علي (عليه السلام):نمادي از انسان كامل

«انسان كامل»،عنواني است كه از ديرباز مورد توجه بوده و نه تنها انديشمندان و فلاسفه در اين وادي وارد شده و كتابهايي نوشته اند بلكه براي عموم مردم هم جاذبه زيادي داشته است و با اينكه صنعت و علوم هر روزه كشف و اختراع تازه اي مي آفرينند و لوازم و ابزار جديدي در اختيار مي گذارند ولي همچنان انسانها هر جا كه با خود خلوت كنند و از اسارت وسايل و ابزار برهند و مجال انديشه و بازگشت به خويشتن خويش را دريابند، در جاذبه اين آرمان قرار گرفته و دوست مي دارند كه اگر بدان جايگاه رفيع نرسيده لااقل سيماي او را به تماشا بنشينند و از حال و هواي او برخوردار گردند.

آخرين روزهاي زندگي امام علي(ع)

يك حادثه اي مربوط به اميرالمؤمنين علي عليه السلام است كه نقل كرده اند در روز سيزدهم ماه مبارك رمضان رخ داده است و آن اين است كه در روز سيزدهم ماه رمضان - و ظاهراً آن روز، روز جمعه بوده است - ايشان موعظه مي كردند و خطبه مي خواندند، براي مردم صحبت مي كردند و مردم در مسجد نشسته بودند و از جمله كساني كه در مسجد نشسته بودند دو فرزند بزرگوارشان امام حسن و امام حسين عليهما السلام بودند.

سبب دوستي و محبت علي در دل ها چيست؟

رمز محبت را هنوز كسي كشف نكرده است،يعني نمي توان آنرا فرموله كرد و گفت اگر چنين شد چنان مي شود و اگر چنان شد چنين مي شود، ولي البته رمزي دارد. چيزي در محبوب هست كه براي محب از نظر زيبايي خيره كننده است و او را به سوي خود مي كشد. جاذبه و محبت در درجات بالا «عشق» ناميده مي شود. علي محبوب دل ها و معشوق انسانهاست، چرا؟ و در چه جهت؟ فوق العادگي علي در چيست كه عشق ها را بر انگيخته و دل ها را به خود شيفته ساخته و رنگ حيات جاوداني گرفته است و براي هميشه زنده است؟ چرا دل ها همه خود را با او آشنا مي بينند و اصلا او را مرده احساس نمي كنند بلكه زنده مي يابند؟

امام علي عليه السلام

از ديدگاه انديشمندان غيرمسلمان
 

حضرت علي (ع) در بيانات امام خميني (ره)

جلوه اي از مبارزه امام علي (عليه السّلام) با طاغوت ها

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved