جمعه, 03 خرداد 1398 03:52

معارضه امام صادق (ع) با حاکمان عباسی

معارضه امام صادق (ع) با حاکمان عباسی

شاگردان مکتب امام صادق (ع)

مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی

پیشوای صادقان

امام جعفر صادق علیه السلام ، شیخ الائمه است.

امام صادق(ع) و مسأله تقیّه

امام صادق(ع) و مسأله تقیّه

سخن مالک بن انس درباره امام صادق

مالک بن انس که در مدینه بود

امام صادق(ع) و مسأله تقیّه

مهدی سلطانی ربّانی

امام صادق(ع)

شهید مطهری

شاگردان مکتب امام صادق (ع)

مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی

پیشوای صادق(ع) در اندیشه مقام معظم رهبری

در دوران مبارزه با رژیم ستم شاهی و در زمانی که رهبری جامعه

حسابرسي اعمال

انتظار ديگري كه امام صادق(عليه‎السلام) از شيعيانش دارد، رسيدگي به اعمال و داشتن محاسبه در طول شبانه روز است.

امام صادق(ع) را بهتر بشناسیم(بخش اول)

نام شریفش جعفر، کنیه اش ابوعبدالله و ابواسماعیل

رسيدگي به اوضاع خانواده

انتظارات ائمه اطهار و امام صادق(عليهم‎السلام) منحصر به معنويات و مسائل عبادي نيست، بلكه در مسايل خانوادگي و روزمره نيز امام صادق(عليه‎السلام) سفارشات و انتظاراتي دارد، يكي از آنها توسعه دادن به زندگي خانوادگي و خوشرفتاري، و برخورد نيك با همسر و فرزندان است.

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved