دوشنبه, 25 شهریور 1398 01:19

جایگاه رفیع اخلاق

جایگاه رفیع اخلاق در سخنان امام صادق علیه السلام

معارضه امام صادق (ع) با حاکمان عباسی

معارضه امام صادق (ع) با حاکمان عباسی

امام صادق(ع) را بهتر بشناسیم(بخش اول)

نام شریفش جعفر، کنیه اش ابوعبدالله و ابواسماعیل

شاگردان مکتب امام صادق (ع)

مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی

پیشوای صادقان

امام جعفر صادق علیه السلام ، شیخ الائمه است.

امام صادق(ع) و مسأله تقیّه

امام صادق(ع) و مسأله تقیّه

سخن مالک بن انس درباره امام صادق

مالک بن انس که در مدینه بود

امام صادق(ع) و مسأله تقیّه

مهدی سلطانی ربّانی

امام صادق(ع)

شهید مطهری

شاگردان مکتب امام صادق (ع)

مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی

پیشوای صادق(ع) در اندیشه مقام معظم رهبری

در دوران مبارزه با رژیم ستم شاهی و در زمانی که رهبری جامعه

حسابرسي اعمال

انتظار ديگري كه امام صادق(عليه‎السلام) از شيعيانش دارد، رسيدگي به اعمال و داشتن محاسبه در طول شبانه روز است.

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved