شنبه, 30 دی 1396 22:42

رسيدگي به اوضاع خانواده

انتظارات ائمه اطهار و امام صادق(عليهم‎السلام) منحصر به معنويات و مسائل عبادي نيست، بلكه در مسايل خانوادگي و روزمره نيز امام صادق(عليه‎السلام) سفارشات و انتظاراتي دارد، يكي از آنها توسعه دادن به زندگي خانوادگي و خوشرفتاري، و برخورد نيك با همسر و فرزندان است.

شيعه راستين امام صادق(عليه‎السلام) هيچگاه نسبت به اهل و عيال خويش، تنگ‎نظر، سختگير و بدرفتار نيست. بلكه تلاش مي‎كند به نحو شايسته‎اي با خانواده معاشرت نمايد و در حد امكان و توان به امور معيشتي و رفاهي خانواده توسعه دهد.

حضرت صادق(عليه‎السلام) در اين باره مي‎فرمايد: «عيال يك مرد (زن و فرزند) تحت تكلف اويند، هر كس كه خداوند نعمتي به او عنايت كند، بايد براي خانواده خود گشايشي در زندگي ايجاد كند كه اگر چنين نكند؛ به زودي اين نعمت از دست او خارج مي‎شود.»(1)
در روايت ديگري آن حضرت پيروانش را به خوش اخلاقي و نيكي به خانواده سفارش نموده و آن را موجب طولاني شدن عمر انسان مي‎داند، آنجا كه فرمود: «من حسن بره في اهل بيته زيد في عمره؛ هر كس با خانواده خود نيكو رفتار نمايد عمرش طولاني خواهد شد.»

 

 

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved