شنبه, 30 دی 1396 22:42

حسابرسي اعمال

انتظار ديگري كه امام صادق(عليه‎السلام) از شيعيانش دارد، رسيدگي به اعمال و داشتن محاسبه در طول شبانه روز است.

 

لازم است انسان در ابتداي هر روز نسبت به اعمال نيك و دوري از گناه خود «مشارطه» و قراردادي داشته باشد، و در طول روز مواظبت و «مراقبه» داشته باشد و در پايان روز «محاسبه» و حسابرسي كند. در اين زمينه امام صادق(عليه‎السلام) سخنان ارزشمندي دارد كه به برخي از آنها اشاره مي‎شود، در ادامه حديث موجود در تحف العقول مي‎فرمايد:

«اي پسر جندب لازم است هر مسلماني كه ما را مي‎شناسد (يعني شيعه ما هستند) در هر شب و روز به ارزيابي اعمال خود بپردازد و محاسبه نفس نمايد، اگر (بعد از محاسبه) در كارنامه خود كردار نيكي ديد بر آن بيفزايد و اگر گناهي مشاهده كرد از آن آمرزش بخواهد تا روز قيامت رسوا نگردد.»
خوشا به حال كسي كه بر خطاكاراني كه از نعمت‎ها و خوشي‎هاي دنيا برخوردار شده‎اند، غبطه نبرد. خوشا به حال بنده‎اي كه دنبال آخرت باشد و براي به دست آوردن آن بكوشد.»(1)
امام صادق عليه السلام فرمود: كسي كه دو روزش مساوي باشد ضرر كرده و كسي كه آخرين روزش بدتر از روز قبل باشد، ملعون(و از رحمت خدا به دور) مي‎باشد و كسي كه فزوني در جان خود نمي‎يابد رو به كاستي است، و هر كسي كه رو به كاستي باشد مرگ براي او بهتر است (چرا كه جلو ضرر و زيان بيشتر او گرفته مي‎شود.
در جاي ديگر فرمود: «بيدار باشيد سپس محاسبه كنيد نفستان را قبل از آن كه مورد محاسبه قرار گيريد. براستي در قيامت پنجاه موقف(براي حسابرسي) وجود دارد كه در هر موقفي هزار سال توقف لازم است. سپس آيه را تلاوت كرد كه «در روزي كه مقدار پنجاه هزار سال» (2) حسابرسي براي آن است كه انسان گذشته را جبران، و در مقابل عمر اين سرمايه گرانبها كه از دست داده چيزي بدست آورده باشد، واي بحال آن كسي كه سرمايه را از دست بدهد و سودي نبرد و بدا بحال آن كس كه سرمايه را بدون هيچ نتيجه‎اي از دست بدهد. امام صادق(عليه‎السلام) در اين زمينه مي‎فرمايد:

كسي كه دو روزش مساوي باشد ضرر كرده (چرا كه سرمايه را از دست داده و سودي نبرده) و كسي كه آخرين روزش بدتر از روز قبل باشد، ملعون(و از رحمت خدا به دور) مي‎باشد و كسي كه (از نظر روحي و معنوي) فزوني در جان خود نمي‎يابد رو به كاستي است، و هر كسي كه رو به كاستي باشد مرگ براي او بهتر است (چرا كه جلو ضرر و زيان بيشتر او گرفته مي‎شود.)»(3)--------------------------------------------------------------------------------


پي‎نوشت‎ها:

1- تحف العقول، ص 536 .

2- تفسير نورالثقلين، ج 5، ص 413 .

3- شيخ صدوق، امالي، ص531 .


 

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved